Phung phí những thứ này, bạn sẽ tiếc còn hơn mất tiền

|

Có những thứ bạn không thể tùy tiện sử dụng và "vung tay quá trán" đó là lời hứa và sức khỏe. Có sức khỏe bạn sẽ dễ dàng làm được nhiều điều, thực hiện được nhiều ước mơ. Lời hứa tượng trưng như sự kí kết lòng tin với nhau, vì vậy tùy tiện hứa khi không làm được sẽ mang lại nhiều điều không hay đối với bản thân và người nhận được lời hứa.

Cùng xem thêm những điều mà bạn cần phải làm gì ngoài tiết kiệm ngoài lời hứa và sức khỏe nhé!