Phòng trộm ngày tết, an toàn là trên hết

|

Tết đến là thời điểm kẻ gian lộng hành bất chấp ngày đêm, hãy đề phòng ngay từ hôm nay từ những cách đơn giản nhất.

Nguồn video: vtc.vn