[Phim ngắn] Dry Dreams

|

Chọn phong cách làm phim ấn tượng, các nhà làm phim đã truyền tải một thông điệp mạnh mẽ: "tiết kiệm nước hoặc là chết". Xem xong đoạn phim này, bạn chắc chắn sẽ không dám... phí phạm nước nữa.