Phim kinh dị 2 phút khiến bạn không dám ngủ

|

Mang tên "Cam Closer" (Đến gần hơn), bộ phim kinh dị với nội dung độc đáo và ngắn gọn này sẽ khiến bạn... "ớn lạnh".