Phát hiện xác ướp chó con 12400 tuổi gần như toàn vẹn não

|

Đây được cho trường hợp có bộ não được bảo quản toàn vẹn nhất từ trước đến nay, cho thấy chó đã trờ nên quan trọng với con người từ lâu đời.