Phát hiện vật liệu không sợ lửa dù bị đốt cháy cùng đồng nóng chảy

|

Dù được tiếp xúc với đồng nóng chảy, nhưng xà phòng chỉ bị cháy xem chút ít bên ngoài và vẫn giữ được màu sắc và hình dạng bên trong.

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube