Phát hiện vật liệu không sợ lửa dù bị đốt cháy cùng đồng nóng chảy

|

Dù được tiếp xúc với đồng nóng chảy, nhưng xà phòng chỉ bị cháy xem chút ít bên ngoài và vẫn giữ được màu sắc và hình dạng bên trong.