Phát hiện ra cách tính nhẩm ảo diệu không còn gì để nói

|

Với cách tính nhẩm thần kì này, thì học trò không còn lo gì tính toán sai mỗi khi vào phòng thi nữa!