;

Phản ứng tuyệt đẹp khi cho nhôm lỏng vào bể chứa hạt thủy tinh

| <

Nhôm lỏng len lõi vào giữa các hạt thủy tinh và tạo ra một tác phẩm nghệ thuật cực kì đẹp mắt.

;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
X Đóng