;

Phản ứng quá đáng yêu của trẻ em khi gặp thần tượng bóng đá

| <

Được gặp thần tượng bóng đá "bằng xương bằng thịt", những cậu bé may mắn nhất thế giới đã có phản ứng vô cùng đáng yêu và dễ thương.

;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
X Đóng