Phản ứng kì lạ khi đổ đồng nung chảy vào trái táo tươi

|

Khi đổ đồng nung chảy vào táo tươi thì nó sẽ có phản ứng sôi sục liên tục và kết đồng lại thàng mảng lớn. Phản ứng cụ thể như thế nào thì cùng xem nhé!