Phản ứng kì lạ khi cho viên đồng nóng vào keo tóc

|

Tiếp tục loạt thí nghiệm với viên đồng nóng chảy, điều gì sẽ xảy ra nếu ta cho nó vào hỗn hợp keo tóc?

Theo nguồn: carsandwater