Phản ứng kì lạ của viên kền nóng chảy trên miếng xốp nhựa

|

Khi cho viên kền nóng chảy lên trên miếng xốp nhựa cắm hoa, thì một loạt các phản ứng xảy ra vô cùng kì lạ và đẹp mắt.

Theo nguồn: carsandwater