Phản ứng độc đáo khi cho pháo hoa vào... dầu ăn

|

Phản ứng bùng cháy và cháy từ từ đẹp mắt khi nhúng pháo hoa vào dầu ăn sẽ khiến bạn kinh ngạc. Cùng xem nhé!