Phản ứng độc đáo khi cho pháo hoa vào... dầu ăn

|

Phản ứng bùng cháy và cháy từ từ đẹp mắt khi nhúng pháo hoa vào dầu ăn sẽ khiến bạn kinh ngạc. Cùng xem nhé!

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube