;

Phản ứng buồn cười của tinh tinh khi xem... ảo thuật

| <

Khi ảo thuật gia biến ra những món đồ thật từ iPad và ngược lại, các chú tinh tinh này đã cho thấy những phản ứng vô cùng đáng yêu.

;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
X Đóng