Phản ứng buồn cười của tinh tinh khi xem... ảo thuật

|

Khi ảo thuật gia biến ra những món đồ thật từ iPad và ngược lại, các chú tinh tinh này đã cho thấy những phản ứng vô cùng đáng yêu.

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube