Phản ứng buồn cười của tinh tinh khi xem... ảo thuật

|

Khi ảo thuật gia biến ra những món đồ thật từ iPad và ngược lại, các chú tinh tinh này đã cho thấy những phản ứng vô cùng đáng yêu.