Phản ứng “bùng cháy” khi rang bắp bằng... đồng nóng chảy

|

Hiện tượng gì sẽ xảy ra nếu đổ đồng nóng chảy vào tô bắp rang chưa bung? Hãy cùng xem điều gì sẽ xảy ra khi cho hỗn hợp đồng bắp với nhau.

Theo nguồn: Tito4re