Phản ứng bùng cháy bất ngờ khi dùng nước để dập lửa từ dầu ăn

|

Trước đến nay, bạn thường thấy người ta dùng nước để dập lửa nhưng với thí nghiệm này thì hoàn toàn ngược lại. Cùng xem nhé!