Phân biệt hoa quả chín tự nhiên và loại thúc chín bằng hóa chất

|

Hiện nay, tình trạng hoa quả được sử dụng hóa chất để thúc chín đang ngày càng phổ biến, không chỉ có hoa quả Trung Quốc mà trái cây Việt Nam được cho là an toàn cũng bị lạm dụng hóa chất này. Do đó, người tiêu dùng cũng cần biết cách phân biệt hoa quả chín bằng phương pháp giấm an toàn, chín tự nhiên và hoa quả thúc chín bằng hóa chất, để có sự lựa chọn thực phẩm an toàn cho sức khỏe.

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube