Phân biệt cà phê thật và giả, bạn đã biết cách?

|

Vấn đề an toàn thực phẩm ngày càng được báo động, nhất là những thực phẩm kém chất lượng trong đó có cà phê. Cà phê giả, cà phê độn và kém chất lượng tràn ngập thị trường. Vậy làm sao để phân biệt và phê thật giả để bảo vệ sức khỏe? Sau đây sẽ cách rất đơn giản giúp bạn phân biệt được cà phê thật giả một cách dễ dàng đấy!

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube