;

Phạm Băng Băng và loạt mĩ nhân bị tố bạc tình vì bỏ rơi người cũ

| <

Quen bạn trai từ thuở hàn vi rồi chia tay khi nổi tiếng đã khiến Phạm Băng Băng, Quan Chi Lâm... bị khán giả ném đã dữ dội.

;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
X Đóng