Phải làm gì khi khách sạn không có wifi?

|

Bạn có thể sống thiếu Internet trong vòng 1 phút? Hãy cùng xem anh chàng này làm như thế nào khi phòng khách sạn không có wifi nhé.