;

"Ớn lạnh" với top 10 những gameshow Nhật Bản "dị hợm" nhất

| <

Những trò chơi này không chỉ khiến người chơi mà ngay cả những người chứng kiến cũng phải "nổi gai ốc" vì mức độ rùng rợn.

;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
X Đóng