Đời 13/11/2017

Người đàn ông nuốt 639 chiếc đinh sắt vào bụng, bác sĩ phải dùng đến nam châm hút đinh ra khi mổ

Một người đàn ông Ấn Độ đã nuốt đến 639 chiếc đinh sắt vào bụng. Cuối cùng các bác sĩ phải dùng đến nam châm mới có thể hút hết chúng ra ngoài.

X Ðóng