"Núi đôi" của bạn có bình thường?

|

1001 vấn đề về "núi đôi" mà bạn nên biết!

Ngực bên to bên nhỏ là hoàn toàn bình thường, cũng như bạn phải kiểm tra ngực định kỳ thường xuyên. Và nên nhớ đừng dùng dao cạo hoặc nhổ lông quay vùng ngực nhé, rất nguy hiểm đấy!