Nóng: Chính thức công bố đáp án và thang điểm các môn thi THPT Quốc gia 2015

| 05:38 - 05/07/2015

Chiều ngày 7/4, sau khi kết thúc thời gian làm bài môn Sinh học, Bộ GD-ĐT đã tổ chức họp báo thông báo việc công tác coi thi, kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015.

Theo đó, kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015 đã được tổ chức theo đúng tinh thần gọn nhẹ, giảm tốn kém cho xã hội và người dân nhưng vẫn phản ánh đúng trình độ người học để xét tốt nghiệp, đồng thời cung cấp dữ liệu cho việc xét tuyển giáo dục CĐ, ĐH.

Theo Bộ GD-ĐT kỳ thi THPT Quốc gia 2015 đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, tạo ra những tiền đề cơ bản, ý nghĩa quan trọng cho việc tiếp tục triển khai đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Hiện tượng gian lận trong thi cử đã được hạn chế, các trường hợp vi phạm kỷ luật trường thi đều được các cụm thi kiên quyết xử lý theo đúng quy chế.

Thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2015 vừa qua
Thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2015 vừa qua

Tuy nhiên bên cạnh, Bộ GD-ĐT cho biết them, do là năm đầu tiên tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia nên vẫn còn những hạn chế, thiếu sót cần rút kinh nghiệm để điều chỉnh cho những năm sau.

Ngoài ra Bộ GD-ĐT cũng đã chính thức công bố đáp án và thang điểm của các môn của kỳ thi THPT Quốc gia 2015.

Dưới đây là đáp án và thang điểm của từng môn thi:

- Đáp án và thang điểm môn Toán:

Nóng: Chính thức công bố đáp án và thang điểm các môn thi THPT Quốc gia 2015

Nóng: Chính thức công bố đáp án và thang điểm các môn thi THPT Quốc gia 2015

Nóng: Chính thức công bố đáp án và thang điểm các môn thi THPT Quốc gia 2015

- Đáp án môn Ngữ văn:

Nóng: Chính thức công bố đáp án và thang điểm các môn thi THPT Quốc gia 2015

 

Nóng: Chính thức công bố đáp án và thang điểm các môn thi THPT Quốc gia 2015

- Đáp án môn Vật lý:

Nóng: Chính thức công bố đáp án và thang điểm các môn thi THPT Quốc gia 2015Nóng: Chính thức công bố đáp án và thang điểm các môn thi THPT Quốc gia 2015

- Đáp án môn Hoá học:

Nóng: Chính thức công bố đáp án và thang điểm các môn thi THPT Quốc gia 2015Nóng: Chính thức công bố đáp án và thang điểm các môn thi THPT Quốc gia 2015

- Đáp án môn Lịch sử:

Nóng: Chính thức công bố đáp án và thang điểm các môn thi THPT Quốc gia 2015Nóng: Chính thức công bố đáp án và thang điểm các môn thi THPT Quốc gia 2015

- Đáp án môn Địa lý:

Nóng: Chính thức công bố đáp án và thang điểm các môn thi THPT Quốc gia 2015Nóng: Chính thức công bố đáp án và thang điểm các môn thi THPT Quốc gia 2015

Nóng: Chính thức công bố đáp án và thang điểm các môn thi THPT Quốc gia 2015

- Đáp án môn Anh văn:

 Nóng: Chính thức công bố đáp án và thang điểm các môn thi THPT Quốc gia 2015

Nóng: Chính thức công bố đáp án và thang điểm các môn thi THPT Quốc gia 2015

- Đáp án môn Sinh học:

Nóng: Chính thức công bố đáp án và thang điểm các môn thi THPT Quốc gia 2015

 

Nóng: Chính thức công bố đáp án và thang điểm các môn thi THPT Quốc gia 2015