Nỗi niềm khó bày tỏ của những chú chó chân ngắn

|

"Chân ngắn thông minh mà, chân ngắn đáng yêu mà", nhưng để với lấy thức ăn thì hơi khổ sở một chút.