Nỗi khổ ít ai biết của các nữ thần tượng thường xuyên bị stylist cho mặc đồ siêu ngắn