Nổi da gà với quái vật trốn trong bể cá nhà suốt 2 năm

|

Một người đàn ông đã giật mình khi phát hiện một con rết biển dài tới 1,2m trốn trong bể cá nhà mình suốt 2 năm trời.

Theo nguồn: gurutek