Nỗ lực của người cha ngày ngày giúp con chiến thắng bệnh Down

|

Sinh con khi vợ đã tứ tuần, bao nhiêu vui sướng vợ chồng ông Mỹ đặt hết lên cái tên Mừng của con, vậy mà 9 tuổi, con vẫn chưa biết nói.

Vì không chấp nhận số phận con bị Down, ông Mỹ hàng ngày theo con đi học và kiên nhẫn về dạy lại cho con rất nhiều môn để con được phát triển tư duy và theo kịp bạn bè. Những nỗ lực và sự kiên nhẫn của ông cuối cùng cũng được đền đáp. Hãy cùng nghe gia đình ông nói gì về điều này nhé!