;

Những trò thú vị này bạn chỉ có thể thực hiện... trong tàu vũ trụ

| <

Hãy xem bên trong môi trường không trọng lực này thì ta có thể làm những gì nhé.

;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
X Đóng