Những trò thú vị này bạn chỉ có thể thực hiện... trong tàu vũ trụ

|

Hãy xem bên trong môi trường không trọng lực này thì ta có thể làm những gì nhé.