Những tình huống "nói không với trọng lực" khiến bạn há hốc mồm

| 19:00 - 30/03/2016

Những tình huống "nói không với trọng lực" này mà xem đi xem lại bao nhiêu lần vẫn thấy khó tin.

Khi chị em cùng chơi "xếp hình".
Khi chị em cùng chơi "xếp hình".

Thể hiện tài năng trong lúc chờ đồ ăn.
Thể hiện tài năng trong lúc chờ đồ ăn.

Học cũng phải ngồi tư thế khó mới chịu.
Học cũng phải ngồi tư thế khó mới chịu.

Tình yêu đôi lúc cũng phải tăng độ khó.
Tình yêu đôi lúc cũng phải tăng độ khó.

Nghệ thuật của kẻ lười biếng.
Nghệ thuật của kẻ lười biếng.

Say xỉn sẽ làm vật mẫu cho lũ bạn thể hiện tài năng.
Say xỉn sẽ làm vật mẫu cho lũ bạn thể hiện tài năng.

Chụp xong chưa, xuống nhanh cái nào.
Chụp xong chưa, xuống nhanh cái nào.

Phải đền bao nhiêu tiền cốc rồi mới làm được thế này đấy.
Phải đền bao nhiêu tiền cốc rồi mới làm được thế này đấy.

Cứ xếp ra đấy anh chơi dần nhé.
Cứ xếp ra đấy anh chơi dần nhé.

Nghệ thuật cân bằng đá.
Nghệ thuật cân bằng đá.

Ta ngồi từ sáng giờ chưa được con cá nào.
Ta ngồi từ sáng giờ chưa được con cá nào.

Xong chưa lấy nước xuống uống xem nào.
Xong chưa lấy nước xuống uống xem nào.

Chỉ là do cái cây mọc ngược thôi mà.
Chỉ là do cái cây mọc ngược thôi mà.

Diễn viên xiếc xuống đường phố.
Diễn viên xiếc xuống đường phố.

Trên đây còn rất nhiều chỗ để ngồi nhé.
Trên đây còn rất nhiều chỗ để ngồi nhé.