Những tình huống lãng mạn "dở khóc dở cười"

|

Sự lãng mạn luôn có một cách biệt rất lớn giữa trong phim và đời thực với những tình huống "dở khóc dở cười".