Những thông điệp ý nghĩa đằng sau câu "I Love You" bạn chưa hề biết

|

Bạn luôn nói điều này với người khác nhưng không thường xuyên nhìn vào gương và nói với bản thân. Vậy khi nói 3 tiếng "i love you" với bản thân bạn đã ngầm hiểu được thông điệp ý nghĩa của nó.