Những thí sinh thay đổi từ ngoại hình đến phong cách hậu The Face

|

Chương trình truyền hình này là dấu mốc giúp nhiều người đẹp có sự "lên đời" về cả ngoại hình và sự nghiệp.