Những tai nạn "khó đỡ" khi cover PPAP

|

Trào lưu PPAP được các bạn trẻ sáng tạo ra muôn hình vạn trạng. Và cũng đã có không ít tai nạn khó đỡ xảy ra trong các quá trình sáng tạo ấy.