Những tác phẩm nghệ thuật phiên bản lỗi

|

Những công trình này sẽ khiến người ta thắc mắc liệu kiến trúc sư xây dựng nên nó có bỏ tiết học nào trên giảng đường hay không?

1. Chắc anh thợ đang làm thì ngủ gật đây mà.
1. Chắc anh thợ đang làm thì ngủ gật đây mà.

2. Ngăn kéo chỉ để trang trí cho đẹp?
2. Ngăn kéo chỉ để trang trí cho đẹp?

3. Không hiểu người thiết kế ô cửa này đang ủ mưu gì đây.
3. Không hiểu người thiết kế ô cửa này đang ủ mưu gì đây.

4. Mở cái này thì phải đóng cái kia trước đã nhé.
4. Mở cái này thì phải đóng cái kia trước đã nhé.

5. Không gian nhỏ thì phải biết tiết kiệm thôi.
5. Không gian nhỏ thì phải biết tiết kiệm thôi.

6. Chắc là để rửa chân cho dễ ấy mà.
6. Chắc là để rửa chân cho dễ ấy mà.

7. Những cánh cửa có cũng như không.
7. Những cánh cửa có cũng như không.

8. Tại cây hay tại nhà?
8. Tại cây hay tại nhà?

9. Muốn đi thì nhớ cúi đầu xuống nhé.
9. Muốn đi thì nhớ cúi đầu xuống nhé.

10. Đừng để trí tưởng tượng đi quá xa, chỉ là bóng đèn thôi mà.
10. Đừng để trí tưởng tượng đi quá xa, chỉ là bóng đèn thôi mà.

11. Rốt cuộc cái cầu thang để làm gì?
11. Rốt cuộc cái cầu thang để làm gì?

12. Ban công cho chim chăng?
12. Ban công cho chim chăng?

13. Chắc cầu thang này chỉ để tập thể dục thôi.
13. Chắc cầu thang này chỉ để tập thể dục thôi.

14. Cẩn thận, không chú ý là vỡ đầu như chơi.
14. Cẩn thận, không chú ý là vỡ đầu như chơi.

15. Ổ khoá này thì đút chìa vào kiểu gì?
15. Ổ khoá này thì đút chìa vào kiểu gì?

16. Có chắc là chạy ổn không đấy?
16. Có chắc là chạy ổn không đấy?

17. Đến nơi thì leo qua nhé.
17. Đến nơi thì leo qua nhé.

18. Ôi... Cái bóng.... Là sự trùng hợp hay chủ ý đây?
18. Ôi... Cái bóng.... Là sự trùng hợp hay chủ ý đây?

19. Chắc đang bực gia chủ nên thiết kế tầm bậy đây mà.
19. Chắc đang bực gia chủ nên thiết kế tầm bậy đây mà.

20. Chắc nhà thiết kế muốn gửi thông điệp 'không chặt phá cây xanh'.
20. Chắc nhà thiết kế muốn gửi thông điệp 'không chặt phá cây xanh'.

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
Loading...