Những "siêu năng lực" chỉ thầy cô chúng ta mới có

| 18:00 - 19/11/2014

Biết bao nhiêu đời học sinh đều vô cùng khâm phục lẫn ngưỡng mộ những "siêu năng lực" của thầy cô. Phải chăng thầy cô của chúng ta là siêu nhân? 

Theo các bạn, "siêu năng lực" nào của thầy cô là ấn tượng nhất?

Những siêu năng lực chỉ thầy cô chúng ta mới có

Những siêu năng lực chỉ thầy cô chúng ta mới có

Những siêu năng lực chỉ thầy cô chúng ta mới có

Những siêu năng lực chỉ thầy cô chúng ta mới có

Những siêu năng lực chỉ thầy cô chúng ta mới có

Những siêu năng lực chỉ thầy cô chúng ta mới có

Những siêu năng lực chỉ thầy cô chúng ta mới có

Những siêu năng lực chỉ thầy cô chúng ta mới có

Những siêu năng lực chỉ thầy cô chúng ta mới có

Những siêu năng lực chỉ thầy cô chúng ta mới có

Những siêu năng lực chỉ thầy cô chúng ta mới có