Những phần thi thảm họa đi vào lịch sử của Vietnam Idol

|

Với những phần thi chưa đạt này, hẳn là các thí sinh sẽ không muốn xem lại hình ảnh của chính mình một lần nào nữa. 

Nguồn video: vtv.vn

Những phần thi thảm họa đi vào lịch sử của Vietnam Idol mùa trước

Những phần thi thảm họa đi vào lịch sử của Vietnam Idol mùa trước

Những phần thi thảm họa đi vào lịch sử của Vietnam Idol mùa trước