Những pha "tỏ ra nguy hiểm" nhưng thất bại cực kỳ hài hước

|

Khi người ta cố gắng làm việc gì đó thật là ngầu, nhưng mà kết quả thì nhiều lúc lại không như mong muốn thế này đây.