Những nỗi khổ không ai thấu của "chân ngắn"

|

Người ta hay nói chân ngắn dễ thương, trẻ trung, lâu già... nhưng ngoài những lợi ích đó thì còn quá trời "nỗi đau thầm kín".


Hay bị nhấc bổng lên


Trở thành chỗ gác tay tiện lợi


Lấy đồ ở chỗ sâu cũng cực như lấy đồ trên cao