Những người lặng thầm chăm sóc bệnh nhân tâm thần

|

Về vụ sai phạm ở Trung tâm Bảo trợ Xã hội Nghệ An thu hút sự chú ý của dư luận gần đây, rõ ràng người sai phạm sẽ phải chịu trách nhiệm nhưng những nhân viên khác - người tận tụy với bệnh nhân cũng bị ảnh hưởng không ít.