Những mĩ nhân Hoa ngữ nào khiến fan muốn "cướp về làm vợ" nhất?

|

Trong số những người đẹp Hoa ngữ tài sắc vẹn toàn như Lưu Diệc Phi, Lâm Chí Linh, Lưu Đào, Lý Băng Băng, Thái Y Lâm, Dương Thừa Lâm, Trần Nghiên Hy, bạn muốn "cướp" ai về làm "của riêng" nhất?