Những màn rước dâu "không đụng hàng" chỉ có tại Việt Nam

|

Rước dâu bằng xe buýt, xe công nông, xe máy cày hay xe ngựa,... Chỉ có tại Việt Nam mà thôi.