Những kiểu tham gia giao thông lạ lùng nhất thế giới

| 07:00 - 14/04/2016

Khi tham gia giao thông mà gặp phải các thành phần "không coi ai ra gì" chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Bây giờ anh chị muốn đi đâu nào?
Bây giờ anh chị muốn đi đâu nào?

Cảm giác còn phiêu hơn cả đổ đèo nhé.
Cảm giác còn phiêu hơn cả đổ đèo nhé.

Anh em một nhà chỉ cần đi một xe thôi.
Anh em một nhà chỉ cần đi một xe thôi.

Xe "ô tô ngựa" đời mới đó nha.
Xe "ô tô ngựa" đời mới đó nha.

Mang theo đệm để đêm còn có cái nằm ngủ thôi mà.
Mang theo đệm để đêm còn có cái nằm ngủ thôi mà.

Chỉ là cho em nó được đeo "balo".
Chỉ là cho em nó được đeo "balo".

Anh em lấy tinh thần chuẩn bị chiến đấu nhé.
Anh em lấy tinh thần chuẩn bị chiến đấu nhé.

Nắng lên là được đi dạo ngay.
Nắng lên là được đi dạo ngay.

Bảo hiểm thế này chắc không sợ bụi đâu nhỉ?
Bảo hiểm thế này chắc không sợ bụi đâu nhỉ?

Giờ ra đường phải ngụy trang cho an toàn.
Giờ ra đường phải ngụy trang cho an toàn.

Đi xe phải có "khiên giáp" để đảm bảo an toàn.
Đi xe phải có "khiên giáp" để đảm bảo an toàn.

Chú em đi chậm thôi chờ anh với chứ.
Chú em đi chậm thôi chờ anh với chứ.

"Xích lô" gắn đệm thế hệ mới.
"Xích lô" gắn đệm thế hệ mới.

Mũ bảo hiểm "độc" nhất quả đất.
Mũ bảo hiểm "độc" nhất quả đất.

Bây giờ ngập lụt khắp nơi, ra đường phải có chuẩn bị. 
Bây giờ ngập lụt khắp nơi, ra đường phải có chuẩn bị.