Những hiểm nguy sức khoẻ vì ngồi sai tư thế dùng máy tính

|

Hàng ngày chúng ta đều sử dụng máy tính trong nhiều giờ liền với tư thế ngồi gây tổn hại rất nhiều đến sức khỏe. Hãy học cách ngồi đúng và điều chỉnh thời lượng sử dụng máy tính để kéo dài tuổi thọ và sức khỏe.