;

Những gương mặt thực sự chiến thắng ở The Face là ai?

| <

The Face khép lại với vị trí Quán quân dành cho Phí Phương Anh, tuy nhiên những cái tên sau đây mới thực sự là người chiến thắng.

 

;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
X Đóng