Những gương mặt thực sự chiến thắng ở The Face là ai?

|

The Face khép lại với vị trí Quán quân dành cho Phí Phương Anh, tuy nhiên những cái tên sau đây mới thực sự là người chiến thắng.