Những em bé hiếu động gặp tai nạn vì... "nghịch dại"

|

Phì cười với những em bé gặp những sự cố "khó đỡ" vì sự hiếu động của mình.