Những điều người lớn có thể học từ trẻ em

|

Khi trưởng thành, ta lại mong muốn mình có thể bé lại và có những tính cách của trẻ em để có thể hồn nhiên vui vẻ và tràn đầy năng lượng sống.