Những điều kỳ quặc con trai thường làm khi một mình

|

Khi ở một mình thì còn trai có hàng tá chuyện không tên để làm, mà chẳng vì mục đích gì cả. Có phái mạnh nào cảm thấy ... đồng cảm không?