Những điều khác biệt khó nói giữa hẹn hò kiểu Tây và hẹn hò kiểu ta

|

Với những tình huống hẹn hò này, bạn sẽ nhận thấy văn hóa hẹn hò giữa phương Đông và phương Tây có những điểm tương đồng và khác biệt đấy!

Nguồn video: TDShanghai

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube