;

Những điểm khác biệt hài hước giữa con gái Hà Nội và Sài Gòn

| <

Dựa trên những sự so sánh vui của cộng đồng mạng, nhóm bạn trẻ này đã tái hiện lại sự khác nhau đó một cách cực kỳ hài hước.

;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
X Đóng